Adatvédelmi Szabályzat

A Telekom Fórum működését három szabályzat írja le, mindhármat az Első és további lépések témakörben találod.

Ezek közül a Használati alapelveket - illetve azon keresztül a másik kettőt is - a regisztráció során el kell fogadnod.

 

Telekom Fórum Adatvédelmi tájékoztató

 

Általános tudnivalók

Magyar Telekom Nyrt. tiszteletben tartja és védi azok személyes adatait is, akik weboldalán keresztül kapcsolatba kerülnek vele.

Társaságunk által végzett adatkezelésre különösen az alábbi jogszabályok az irányadóak:

  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvényben (továbbiakban EHT) foglalt rendelkezések
  • 4/2012. (I. 24.) NMHH rendelet a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó adatvédelmi és titoktartási kötelezettségre, az adatkezelés és a titokvédelem különleges feltételeire, a hálózatok és a szolgáltatások biztonságára és integritására, a forgalmi és számlázási adatok kezelésére, valamint az azonosító kijelzésre és hívásátirányításra vonatkozó szabályokról
  • 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, (a továbbiakban DM. törvény)

Amennyiben Ön a Magyar Telekom Nyrt. előfizetője, az Ön adatai védelmére vonatkozó információkat szolgáltatásonkénti bontásban az Adatvédelmi tájékoztatókban talál.
Ha álláshirdetéseinkre jelentkezik, akkor személyes adatai kezeléséről az Adatvédelmi politika nyújt felvilágosítást. 
További a Magyar Telekom Nyrt.-re vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket a Deutsche Telekom Csoport személyes adatok védelmére vonatkozó eljárási szabályzata tartalmaz. 
A Magyar Telekom Nyrt. nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat Magyar Telekom Nyrt. honlapjára, valamint honlapjáról.

 

Adatok felvétele

A fórum igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható.

A Magyar Telekom Nyrt. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, személyes adatokat nem tartalmazó, automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg: a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe), domain-név (URL), a hozzáférés adatai, az ügyfél file lekérés (file név és URL), a HTTP válaszkód, a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt, a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyiség, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, illetve a használt böngészőprogram neve. Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

 

Adatok felhasználása, továbbítása

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Magyar Telekom Nyrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja.

A Magyar Telekom Nyrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik fél számára, a jogszabályokban meghatározott eseteken kívül, semmilyen körülmények között nem továbbítja.

 

Adatbiztonság

A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében társaságunk kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

 

Tájékoztatás

Írásbeli kérés esetén a Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről.

Telekom Fórum, Krisztina krt. 55., Budapest, Budapest, 1013