géza22

Tag
 • Tartalmak

  136
 • Csatlakozás időpontja

 • Utolsó látogatás

géza22 a fórumon

 • Rang
  Tudományos főtag
  10+
  10+

  Népszerű

  Népszerű vagyok, a fórum indulásától a kérdéseimre, válaszaimra ennyi elismerést kaptam a fórumtagoktól.

 1. ezért lene telekom kicserélnék koaxot optikára magyaroszágon városba és falvakba nem lene gond le feltőltés sebeségel
 2. huzki modemet 1 perc kapcsolbe
 3. budapest miskolc aszok megérdelmik opikát lakok szeged morahalom rőszke ruzsa ásothalom domaszék zákányzék azokis szerenék legmoder technologitát fügetlen hogy mire használja internete nem kel megkőlőmbesztetni város falvak nics optika kiépitva utcába mert esz csinálja telekom ahol koax van utcába nem fogja optikát vini telokom nem fogkőlteni pénzt nem adja meg eséjt telokom valaha opika használja lakoság 50 év mulva telekom nem szél hogy lakoság legmoder technologiát internet lakoságnak 21 szászadba és szomoru telekom részéről hogy optika legyen
 4. 20 éve dolgozik telekom hogy legyen optika asz már nem fogom megélni 30 év mulva optika legyen
 5. akor adja meg koaxon telekom letőltési és feltőltési sebeséget ami optikán van értékek 150 megbit internet letőltési feltőtési 75 megbit koaxon és optikán értékek garantája a telekom mert evel jászik sebeségel és tőrvény kelene iktatni minden internet szolgáltonak pl
 6. koax letőtés 1000 mgbit garantál 100 mgbit feltőtési 25 mbit garantál 4 megbit optika letőltési 1000 garántál 300 megabit feltőltési 1000 mgbit garantál 50 megbit telekom adja koaxon le és feltőtési sebeséget ami optika hálaszaton értéket telekom
 7. ezért kel telekomnak régi elavult koax lecserélni optikár mert olcsob üzelmelteni telekomnak tőrekednikel minden magyar álampolgár használni tudja optikát kiépiteni náladis őszes kábelszolgáltato esz kelen csinálni hogy optikára kelene váltani 21 szászadba moder technologiát igénybe tudja veni lakoság magyaroszágon
 8. mértnem teszi telekom minden magyar álampolgár optika vezétéket használja ere kel haladni moder technologiát 2020 esz tőrekvés kormánny és unio is
 9. valaki észre vegye telekomtol
 10. mikor 50 év mulva csinálja meg optikát utcába előte 25 éve nem csinál semit telekom
 11. mert valaki igaságot elmodja
 12. mert sportra kőltenek asz megtérül telekomnak biszonyos rétegnek szol
 13. nem értek veled egyet telekom csak szolgáltato semi gondja nics lakoságot szolgálja ki és bisztositja 21 szászad legmoder optika háloszatot magyaroszágon lakoságnak eszek szerint politika van bene telekom holcsinálja meg optika fejleszteni it van szeged őtőmős ruzsa zákányzék morahalom domaszék 15 éve lakoságnak kelet pénzt adni hogy koaxot kiépisék szolgáltato megszünt szolgáltato átvet telekom benüket most 2019 ad pénzt unio optika fejlesztésre és kormány ad mindig kimarad csongrádmegye zákányzék szeged ruzsa őtőmős ásothalom domaszék morahalom optika fejlesztés ből falvakba városba otvan optika főgerinc vezeték csak utcákba van sajnos koax vezték
 14. aszért nem csinálja meg optikát telekom ahol van koaxkábel nekeljen fejlszteni optikára lakoság unio adpénzt fejleszteni optikára mindig kimarad szeged morahalom zákányzék ruzsa őtőmős domaszék hogy 20 éve nics optika utcába lakoságnak csodálkozom B nagy lászlo szeged vidék országyulés képviselője nem foglakozik vele nem tesz semit lakoságnak csonrádmegye vidék falvakba legyen optika vezeték legyen utcába 21 szászadba legmoder optika háloszatot lakoság használni tudja
 15. aszért kel megkérdezni hogy telekom csináljameg optikát szeged morahalom ruzsa domaszék zákányzék őtőmős opikát utcába és szüntesemeg koaxot szeritem telekom furumot nem olvasa el nem reagál felvetését jol tudom telekom lakoságbol él sokszor telekom nem foglakozik lakoságal