Ugrás a tartalomhoz

Felhasználási feltételek


Vendég

Ajánlott posztok

A Telekom fórum működését három szabályzat írja le, mindhármat az Első és további lépések témakörben találod.

A Használati alapelveket - illetve azon keresztül a másik kettőt is - a regisztráció során el kell fogadnod.

 

A Telekom fórum felhasználási feltételei:

 

Általános szabályok:

 1. A fórumot a Magyar Telekom Nyrt. (a továbbiakban: Magyar Telekom, illetve Társaság) indította és tartja fent azzal a céllal, hogy lehetőséget biztosítson a Magyar Telekom szolgáltatásaival, termékeivel, eseményeivel kapcsolatos beszélgetések, aktív párbeszédek, vélemények és kérdések számára. A fórumot csak természetes személyek vehetik igénybe. A fórum tisztán véleményoldalnak minősül, célja az internetes közösségbe tartozók közötti eszmecsere.

 

 1. A fórumon megjelenő Magyar Telekom Nyrt. munkatársak minden esetben saját nevükben nyilatkoznak - a Társaság hivatalos bejelentései nem itt történnek, a Társaság állásfoglalásait nem itt közli, hanem a Magyar Telekom hivatalos honlapján (www.telekom.hu) vagy az egyéb hivatalos csatornákon (például ügyfélszolgálat, sajtóbejelentések stb.).

 

 1. A Magyar Telekom semmilyen formában nem járul hozzá a fórumban publikált felhasználói vélemények más, nyomtatott, internetes vagy egyéb elektronikus médiában, illetve egyéb módon történő felhasználásához vagy közzétételéhez (beleértve a tévét, rádiót és más fórumokat is), a hozzászólások idézéséhez, hivatkozásához, elemzéséhez, és jogi lépéseket kezdeményezhet az ezt megsértő médiumokkal szemben, függetlenül attól, hogy regisztrált vagy nem regisztrált felhasználó, illetve személy, szervezet valósította meg.

 

 1. A Magyar Telekom fenntartja magának a fórummal kapcsolatos összes jogot, annak módosítását, szüneteltetését, műszaki vagy arculati átalakítását, beleértve a fórum esetleges megszüntetését vagy az üzemeltetés átadását harmadik, szerződéses partner számára.

 

 1. A Magyar Telekom fenntartja magának a jogot, hogy a fórum „Felhasználási feltételek”, „Adatkezelési nyilatkozat” és „Használati alapelvek” dokumentumait egyoldalúan megváltoztassa. Amennyiben a Magyar Telekom él ezzel a jogával, erről a fórum főoldalán ad előzetesen tájékoztatást a „Hírek” topikban. A felhasználók a módosítás hatályba lépését követő első, fórumba történő bejelentkezésükkel automatikusan elfogadják a megváltozott „Felhasználási feltételeket”, „Adatkezelési nyilatkozatot” és „Használati alapelveket”. Amennyiben a felhasználó nem ért egyet, és nem fogadja el a megváltozott „Felhasználási feltételeket”, „Adatkezelési nyilatkozatot” és „Használati alapelveket”, a fórumon regisztrált e-mail címéről küldött levélben kérheti regisztrációja és regisztrált személyes vagy egyéb adatai - kivéve felhasználóneve és hozzászólásai - törlését a forum@telekom.hu e-mailcímen, amely a kérelem beérkezésétől számított egy munkanapon belül megtörténik.

 

 1. A fórumozó felhasználók saját felelősségükre használhatják a fórumot, és felelősek a felhasználói nevükkel végrehajtott műveletekért, valamint a belépési azonosítók (fórumnév és titkos jelszó) titkos kezeléséért. A Magyar Telekom elhárít minden felelősséget az esetlegesen illetéktelenül megszerzett, eltulajdonított belépési azonosítókkal történő visszaélésekért. Amennyiben a felhasználónak tudomására jut, hogy 3. személy birtokába került belépési azonosítója, köteles ezt a Magyar Telekommal azonnal tudatni a forum@telekom.hu e-mail címen.

 

 1. A fórumot 14. életévüket betöltött természetes személyek használhatják. A 14 és 16 év közötti Felhasználók számára szükséges a fórum használatát engedélyező, törvényes képviselő hozzájárulása is. Erről a hozzájárulásról a Felhasználó köteles gondoskodni, a fórum használata a hozzájárulás meglétére vonatkozó nyilatkozatnak minősül. Annak meglétét a Magyar Telekom külön nem ellenőrzi, az a Felhasználó, illetve a Felhasználó törvényes képviselőjének felelőssége.

 

 1. A Magyar Telekom elhárít és nem vállal semmilyen felelősséget a fórum elvárttól eltérő működéséből, megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.

 

 1. A fórumra a tartalmat a regisztrált felhasználók töltik fel, ezért minden felelősség a fórumozókat terheli, és a Magyar Telekom az ott közzétett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért nem vállal felelősséget. A fórumban tilos olyan anyagot közzétenni, amely bármilyen módon sérti a Magyar Köztársaság Alkotmányát, törvényeit, rendeleteit, hatályos jogszabályokat és/vagy mások személyiségi, jó hírnévhez való, szerzői vagy szomszédos, illetve egyéb jogait, jogos érdekeit vagy akár a jó ízlést, közerkölcsöt, etikai normákat. Ezen tartalmak – amint azok a Magyar Telekom tudomására jutnak – azonnal törlésre kerülnek, és a Magyar Telekom Nyrt. elhárít minden ezzel kapcsolatos felelősséget.

 

 1. A Magyar Telekom nem vállal felelősséget a fórumban a felhasználók által közzétett információk, adatok valóságtartalmával, hitelességével kapcsolatosan, mivel ezzel kapcsolatban semmilyen ellenőrzést nem végez. A Magyar Telekom nem vállal semmiféle felelősséget a fórumokban található információk miatt esetlegesen bekövetkező káresemények miatt.

 

 1. A fórumban szigorúan tilos:
 • a fórumrendszer megjelenését, műszaki működését módosítani, befolyásolni, zavarni,
 • a többi felhasználó vagy a fórumrendszer működését befolyásoló számítástechnikai kódot elhelyezni,
 • a fórum számítástechnikai rendszerébe történő jogosulatlan behatolást vagy behatolási kísérletet elkövetni (hacking),
 • adathalász tevékenységet folytatni, azaz más tagokról információt gyűjteni jogosulatlan célokból (ideértve a felhasználóneveket és/vagy email-címeket is);

Az ezekre a cselekményekre vonatkozó kísérletek vagy ezekre való utalás, biztatás a fórumból való azonnali és végleges kizárást, valamint egyéb polgári- és büntetőjogi következményeket vonhatnak maguk után.

 

 1. A Magyar Telekom fórumában a felhasználók segítséget kérhetnek a Magyar Telekom Nyrt. fórumon regisztrált, a felhasználónevük melletti T ikonról felismerhető munkatársaitól. A segítségnyújtás azonban nem a Magyar Telekom kötelezettsége és felelőssége, a fórum nem tekinthető hivatalos ügyfélkapcsolati, panaszkezelési csatornának és a segítségnyújtás sem tekinthető hivatalos válasznak, panaszkezelésnek. A Magyar Telekom munkatársai nem fogadhatnak el semmiféle ellentételezést az esetleges segítségnyújtásért.

A Magyar Telekom nem vállal felelősséget a fórumon közzétett hozzászólásokért, tartalmakért. Felhívjuk tehát a figyelmet, hogy a hozzászólások, feltöltött tartalmak minden esetben a hozzászóló személyes véleményét tükrözik, ezért ezekért a teljes felelősség őt terheli.

 

 1. A fórum a IV/5/2013. AB határozat alapján tisztán véleményoldalnak minősül, melynek célja az internetes közösségbe tartozók közötti eszmecsere. Nem alkot egységet a Magyar Telekom egyéb, szerkesztett tartalmú oldalaival, és senki sem szerkeszti. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Magyar Telekom nem köteles ismerni a kommentek mindenkori, aktuális tartalmát, de amennyiben bárki felhívja a figyelmét egy a felhasználási feltételeket vagy jogszabályt sértő tartalomra, a 2001. évi CVIII. törvény 10. § és 13. § rendelkezéseinek megfelelően eltávolítja azt. A felhasználási feltételeket, illetve jogszabályt sértő tartalom jelezhető a tartalom dátuma melletti „Bejegyzés jelentése” link használatával vagy a forum@telekom.hu email-címen.

A sértő tartalmak részleges vagy teljes eltávolításának célja a jogkövetésen túl a fórum működésének és a barátságos, konstruktív légkörének fenntartása. A sértő tartalmat közzétevő fórumozó többszörös szabálysértés esetén ideiglenesen vagy véglegesen kitiltható a fórumról.  A kitiltással kapcsolatos észrevétel a fórumon regisztrált e-mail címről küldött levélben a forum@telekom.hu email-címen jelezhető.

 

 1. Tilos és a jelen felhasználási feltételekbe ütközőek:
 • vállalhatatlan, alpári magyar vagy idegen nyelvű szavak használata a felhasználónévben vagy a közzétett tartalmakban, hozzászólásokban - eredeti, fonetikus vagy szleng formában egyaránt,
 • más nevének vagy e-mail címének jogosulatlan használata felhasználónévként vagy e-mail címként
 • azonos személy általi többszörös regisztráció
 • a kifejezetten más távközlési szolgáltatókat érintő/tárgyaló topikok, hozzászólások, tartalmak,
 • a más szolgáltatók termékeit, szolgáltatásait reklámozó hozzászólások, tartalmak,
 • a fórum működését veszélyeztető, zavaró, befolyásoló üzenetek, tartalmak közzététele, pl. túl nagy kép beillesztése, programok csatolása, egy hozzászólás többszöri elküldése, egy topik pl. tizenötször azonos címen való megnyitása stb.,
 • spam (kéretlen reklámüzenet) közzététele a beszélgetésekben vagy küldése „privát üzenetben”,
 • a nyereségorientált vállalkozást, terméket, illetve szolgáltatást reklámozó célzattal létrehozott témák, tartalmak és hozzászólások, beleértve a nyereségérdekelt, bevétel-orientált weblapokat, felhívást, állásajánlatot is (a nem nyereségérdekelt kezdeményezésekre ez nem vonatkozik),
 • bármely regisztrált felhasználó személyes adataival (név, cím, telefonszám és egyéb személyes adatokkal) való visszaélés, „privát üzenetek” minden résztvevő engedélye nélküli közzététele,
 • gyűlöletkeltésre, fenyegetésre, jó ízlés megsértésére alkalmas hozzászólások, „privát üzenetek”, illetve ilyen és ehhez hasonló tartalmak megosztása,
 • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, kisebbségi, szexuális hovatartozását általában vagy kifejezetten gyalázó, sértő hozzászólások, ilyen tartalmak megosztása,
 • mások jogszabályok által védett, védjegy, szerzői és szomszédos vagy egyéb, illetve vagyoni értékű jogait sértő, vagy más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő hozzászólások, ilyen tartalmak megosztása,
 • politikai jellegű állásfoglalás vagy vélemény közzététele, mindenfajta politikai utalás vagy vélemény,
 • egyes regisztrált felhasználó(ka)t sértő, lejárató, rágalmazó, személyeskedő hozzászólások, ilyen tartalmak megosztása,visszaélés törölt hozzászólásokkal vagy topikokkal (visszamásolás, visszanyitás),
 • technikai rombolás: pl. tiltott, kártékony kódok, scriptek, alkalmazások, nagyméretű képek, linkek és adathalász eszközök, automatikusan induló file-letöltések, .exe file-ok, mértéktelen hangulatjel használat, felesleges üres sorok, túlburjánzó díszítések és sorminták,
 • tartalmi rombolás: a témába nem vágó rendszeres hozzászólások, a folyamatos beszélgetés zavarása, közösség elleni izgatás, spam, a Magyar Telekom vezetőit, munkatársait, illetve a Magyar Telekomot - trágár vagy alpári módon - sértő vagy fenyegető, rágalmazó hozzászólások, ilyen tartalmak megosztása,
 • más felhasználókat bármilyen formában zaklató, sértő, fenyegető, agresszív, kötekedő, negatív hangulatot keltő, vulgáris, személyeskedő tartalmak, hozzászólások, különös tekintettel a spam-re,
 • a fórumon más személyek fenyegetése nyilvános posztban vagy „privát üzenetben”
 • a Magyar Telekom és a Magyar Telekom csoport és partnereinek, beszállítóinak, érdekeltségeinek az üzleti érdekeit sértő hozzászólások, ilyen tartalmak megosztása,
 • más, a Magyar Telekomon kívül álló vállalkozások üzleti érdekeit sértő hozzászólások, ilyen tartalmak megosztása,
 • a Magyar Telekom dolgozói, munkatársai részéről belső szabályozásokba, utasításokba, titoktartási kötelezettségbe és az Etikai Kódexbe ütköző hozzászólások, ilyen tartalmak megosztása.

Ezen cselekmények a szabálysértő tartalmak eltávolítását vagy akár a fórumból való kizárást és egyéb polgári- és büntetőjogi következményeket vonhatnak maguk után.

A fórumban megjelent hozzászólások semmilyen esetben sem tükrözik a Magyar Telekom hivatalos állásfoglalását, illetve véleményét. A fórumban nem jön létre hivatalos tanácsadói viszony sem a hozzászólók, sem pedig a hozzászólók és a Magyar Telekom között. A hozzászólások sohasem tekinthetők hivatalos szakértői véleménynek, ezek tartalmáért a Magyar Telekom nem vállal felelősséget.

 

Adatkezelés:

A regisztráció során létező és használatban lévő e-mail cím megadása kötelező, amelyet a fórum többi felhasználója nem láthat, de a beállításoknál megadható, hogy láthassa. A regisztráció során műszaki okokból kötelezően kitöltendő mezők közé a felhasználó e-mail címe, a felhasználónév, valamint a kötelező biztonsági kód – a jelszó – tartoznak még, a kért többi adat megadása nem kötelező. A megadott adatokat a Magyar Telekom nem ellenőrzi, és a beírt adatokat a rendszer adatbázisban tárolja. A fórum üzemeltetője kijelenti, hogy ezeket – hacsak törvény nem kötelezi erre – harmadik félnek semmilyen céllal (reklám, spam, DM) nem szolgáltatja ki. A rendszer üzemeltetője ugyanakkor azt is kijelenti, hogy a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis-sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A fórum adatvédelmi nyilatkozata itt olvasható.

 

A regisztráció során a felhasználók szabadon választhatnak a szabályzat 14. pontjában leírtaknak megfelelő fórumazonosítót (bejelentkezési- vagy felhasználónevet), amennyiben a választott nevet egy másik felhasználó még nem regisztrálta. A fórumazonosító választásának további kritériuma, hogy az (illetve a felhasználó által megadott polgári név) ne legyen más személy nevének jogszerűtlen felhasználása, az mások jogait, jogos érdekét, etikai normákat stb. ne sértse.

A regisztrált felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik a fórum használatáért, amelynek során a hozzáférés az e-mail címén és jelszaván keresztül történik. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen az e-mail címének, illetve jelszavának védelme érdekében. A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan – a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló – felhasználási jogot adnak a Magyar Telekom részére.

A regisztrált felhasználó felhasználóneve és hozzászólásai (mint személyes adatok) a fórum teljes élettartama alatt láthatóak a fórumon. A regisztráció visszavonását követően a regisztrált felhasználó e-mail címét 1 évig tároljuk, azonban a felhasználóneve és hozzászólásai ilyenkor is a fórum teljes élettartama alatt láthatóak a fórumon.

A fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetők le, és azokat kizárólag a Magyar Telekom előzetes írásbeli hozzájárulásával lehet felhasználni. A felhasználók kötelesek betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., valamint egyéb adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit, tilos más felhasználó adatainak (különösen az IP címek) gyűjtése, tárolása és továbbítása.

A fórum úgynevezett cookie-kat használ, azaz kisméretű fájlokat helyez el a fórum felhasználóinak számítógépén. Ezt két okból teszi: egyrészt, hogy a felhasználóknak ne kelljen minden egyes látogatáskor megadniuk az e-mail címület és jelszavukat, ha ugyanarról a gépről lépnek be, másrészt láthassák, legutóbbi látogatásuk óta mely témákban voltak újabb hozzászólások. A rendszer a cookie-technológiát semmilyen más célra nem használja fel.

A fórum rendszere a hozzászólók IP címeit adatbázisban rögzíti, ami a dobozos szoftver működéséhez elengedhetetlenül szükséges.

 

A fórumba regisztrálni kívánó felhasználók megismerték, megértették és elfogadják a Felhasználási feltételeket.

 

A fórum működésével kapcsolatban kérdést, kérést, javaslatot felvetni a fórum „Első és további lépések”, valamint a „Fórummal kapcsolatos visszajelzések” témaköreiben lehet. A forum@telekom.hu e-mail címen kérhet tájékoztatást az regisztráló a róla kezelt személyes adatok köréről, illetve nyújthat be tiltakozást a személyes adatai kezelése ellen. Amennyiben a tiltakozásra adott választ a felhasználó nem fogadja el, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz is fordulhat.

Link kommenthez
Megosztás más oldalakon

Csatlakozz a közösséghez!

Posztolhatsz regisztráció előtt is. Ha már van regisztrációd, jelentkezz be itt.

Vendég
Válasz erre a témára...

×   Formázással együtt illesztetted be a tartalmat.   Formázás eltávolítása

  Only 75 emoji are allowed.

×   A linkedet automatikusan beágyaztuk.   Linkként mutatás

×   Az előző tartalmat tároltuk. .   Itt törölhetsz

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
 • Új...